Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Fältmarskalken 2, Johan Enbergs Väg 48 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, ändring av fasad, flerbostadshus - nytt glasparti

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-31
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Fältmarskalken 2, Johan Enbergs Väg 48 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, ändring av fasad, flerbostadshus - nytt glasparti
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:691
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Fältmarskalken 2, ändring av fasad
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen