Dokument: Detaljplan för del av kv Torsken

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-10
Beskrivning:
Detaljplan för del av kv Torsken
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:647
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Detaljplan för del av kv. Torsken
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen