Dokument: KF/2017-06-19 § 238 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-22
Beskrivning:
KF/2017-06-19 § 238 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:194
Tillhör:
KF/2017-06-19
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
120 kB
Sekretessgrund:
Ingen