Dokument: KF/2017-06-19 § 246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-22
Beskrivning:
KF/2017-06-19 § 246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:157
Tillhör:
KF/2017-06-19
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
120 kB
Sekretessgrund:
Ingen