Dokument: KS/2017-02-20 § 32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-02-22
Beskrivning:
KS/2017-02-20 § 32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:25
Tillhör:
KS/2017-02-20
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
172 kB
Sekretessgrund:
Ingen