Dokument: BILAGA 1, antikvarisk konsekvensbeskrivning Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-30
Beskrivning:
BILAGA 1, antikvarisk konsekvensbeskrivning Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:493
Tillhör:
BND/2017-11-08
Punktrubrik:
Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen