Dokument: KS/2017-10-16 § 162 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 § 162 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:305
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen