Dokument: Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-20
Beskrivning:
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:92
Tillhör:
KFN/2017-10-19
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen