Dokument: Planbeskrivning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-10
Beskrivning:
Planbeskrivning
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:30
Tillhör:
MHN/2017-11-07
Punktrubrik:
Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)
Dokumenttyp:
Remiss
Sekretessgrund:
Ingen