Dokument: KS/2017-10-16 §161 Finansrapport per 31 augusti 2017

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-17
Beskrivning:
KS/2017-10-16 §161 Finansrapport per 31 augusti 2017
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:72
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Finansrapport per 31 augusti 2017
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen