Dokument: KF/2017-09-25 Protokollsbilaga 3 § 302

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-29
Beskrivning:
KF/2017-09-25 Protokollsbilaga 3 § 302
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:135
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen