Dokument: BND/2017-09-27 §106 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl.

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-03
Beskrivning:
BND/2017-09-27 §106 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl.
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:486
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl.
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen