Dokument: BILAGA 2, Länsstyrelsens beslut

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-13
Beskrivning:
BILAGA 2, Länsstyrelsens beslut
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2025
Tillhör:
BND/2017-11-08
Punktrubrik:
Entitan 1, Krysshammarvägen 14 Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd - parkeringsplats för lastbil (SBN/2012:1162)
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen