Dokument: KF/2017-06-19 § 228 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-22
Beskrivning:
KF/2017-06-19 § 228 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2015:210
Tillhör:
KF/2017-06-19
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
120 kB
Sekretessgrund:
Ingen