Dokument: Plankarta samråd Arena gate A2

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-10
Beskrivning:
Plankarta samråd Arena gate A2
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:312
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Detaljplan för del av kv. Nationalarenan
Dokumenttyp:
Karta
Sekretessgrund:
Ingen