Dokument: ON § 68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-25
Beskrivning:
ON § 68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:64
Tillhör:
ON/2017-09-19
Punktrubrik:
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
122 kB
Sekretessgrund:
Ingen