Dokument: Kv Lagern mm - Godkännande 171108

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-01
Beskrivning:
Kv Lagern mm - Godkännande 171108
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:877
Tillhör:
BND/2017-11-08
Punktrubrik:
Ändring av detaljplan för kv Lagern
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen