Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE BN 8 nov 2017 Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-30
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE BN 8 nov 2017 Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:332
Tillhör:
BND/2017-11-08
Punktrubrik:
Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen