Dokument: BND/2017-10-18 §128 Fältmarskalken 2, ändring av fasad

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-25
Beskrivning:
BND/2017-10-18 §128 Fältmarskalken 2, ändring av fasad
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:691
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Fältmarskalken 2, ändring av fasad
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen