Dokument: BND/2017-10-18 §119 Delårsrapport per augusti 2017

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-25
Beskrivning:
BND/2017-10-18 §119 Delårsrapport per augusti 2017
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:494
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Delårsrapport per augusti 2017
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen