Dokument: Information om avslutat ärende gällande inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-04
Beskrivning:
Information om avslutat ärende gällande inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:115
Tillhör:
KFN/2017-09-21
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen