Dokument: Plankarta_alt1_171006

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-10
Beskrivning:
Plankarta_alt1_171006
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:647
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Detaljplan för del av kv. Torsken
Dokumenttyp:
Karta
Sekretessgrund:
Ingen