Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Spjutet 2, Stråkvägen 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - fasadändring på flerbostadshus, ändring av fönsteröppning i bottenvåning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-05
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Spjutet 2, Stråkvägen 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - fasadändring på flerbostadshus, ändring av fönsteröppning i bottenvåning
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:378
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Spjutet 2, ändring av fasad
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen