Dokument: Protokollsbilaga 1 BUN/2016-06-15 § 52

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2016-06-22
Beskrivning:
Protokollsbilaga 1 BUN/2016-06-15 § 52
Nämnd:
Barn- o utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:578
Tillhör:
BUN/2016-06-15
Punktrubrik:
Delårsrapport april 2016
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen