Dokument: Beslut om leverantör av ny ismaskin

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-22
Beskrivning:
Beslut om leverantör av ny ismaskin
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2016:149
Tillhör:
KFN/2017-09-21
Punktrubrik:
Sekretessbelagd
Dokumenttyp:
Ordförandebeslut
Sekretessgrund:
Ingen