Dokument: BILAGA 5, foton olovlig åtgärder

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-30
Beskrivning:
BILAGA 5, foton olovlig åtgärder
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:715
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Ankan 7, tillbyggnad mm
Dokumenttyp:
Delegationsbeslut
Sekretessgrund:
Ingen