Dokument: Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-05
Beskrivning:
Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:21
Tillhör:
KFN/2017-10-19
Punktrubrik:
Anmälan av delegationsbeslut
Dokumenttyp:
Sammanställning
Sekretessgrund:
Ingen