Dokument: KF/2017-04-24 § 144 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-04-27
Beskrivning:
KF/2017-04-24 § 144 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:25
Tillhör:
KF/2017-04-24
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
227 kB
Sekretessgrund:
Ingen