Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE BN 2017-10-18 Styckjunkaren 3, Armégatan 38 Tillbyggnad av flerbostadshus - påbyggnad på tak.

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-03
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE BN 2017-10-18 Styckjunkaren 3, Armégatan 38 Tillbyggnad av flerbostadshus - påbyggnad på tak.
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:415
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Styckjunkaren 3, tillbyggnad
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen