Dokument: Planbeskrivning_Tomteboda vid Solnavägen_samråd

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-19
Beskrivning:
Planbeskrivning_Tomteboda vid Solnavägen_samråd
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2931
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Tomteboda m.fl. vid Solnavägen
Dokumenttyp:
Planbeskrivning
Sekretessgrund:
Ingen