Dokument: KF/2017-09-25 § 321 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 321 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:98
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen