Dokument: BILAGA 5, underrättelse om beslut Åklagarmyndigheten

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-28
Beskrivning:
BILAGA 5, underrättelse om beslut Åklagarmyndigheten
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:691
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Fältmarskalken 2, ändring av fasad
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen