Dokument: KFN § 49 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) om digitalt barnbibliotek

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KFN § 49 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) om digitalt barnbibliotek
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:159
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
125 kB
Sekretessgrund:
Ingen