Dokument: VB Jag avslutar mitt uppdrag inom Likabehandlingskommiten den 13 dec i Solna stad för KD ,

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-29
Beskrivning:
VB Jag avslutar mitt uppdrag inom Likabehandlingskommiten den 13 dec i Solna stad för KD ,
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:483
Tillhör:
KS/2017-10-16
Punktrubrik:
Avsägelser i likabehandlingskommittén
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen