Dokument: Tilldelning i samordnad upphandling av bibliotekssystem

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
Tilldelning i samordnad upphandling av bibliotekssystem
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:46
Tillhör:
KFN/2017-10-19
Punktrubrik:
Sekretessbelagd
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen