Dokument: Miljöpartiets nominering till ledamot i bostadsstiftelsen Signalisten

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-22
Beskrivning:
Miljöpartiets nominering till ledamot i bostadsstiftelsen Signalisten
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:426
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen