Dokument: KF/2017-09-25 § 319 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 319 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:267
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen