Dokument: Förtydligande bygglovshandlingar reviderad 1, Styckjunkaren 3

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-21
Beskrivning:
Förtydligande bygglovshandlingar reviderad 1, Styckjunkaren 3
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:415
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Styckjunkaren 3, tillbyggnad
Dokumenttyp:
Beskrivning
Sekretessgrund:
Ingen