Dokument: Nominering_nämnder_20170221

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-02-21
Beskrivning:
Nominering_nämnder_20170221
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:418
Tillhör:
KF/2017-03-06
Punktrubrik:
Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen