Dokument: KF/2017-09-25 § 325 Avsägelse i kommunstyrelsen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 325 Avsägelse i kommunstyrelsen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:339
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Avsägelse i kommunstyrelsen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen