Dokument: KF/2017-03-06 § 85 Nya motioner

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-03-09
Beskrivning:
KF/2017-03-06 § 85 Nya motioner
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:98
Tillhör:
KF/2017-03-06
Punktrubrik:
Nya motioner
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen