Dokument: Upphandlingsprotokoll Samordnad upphandling av bibliotekssystem ref.nr 2017-120

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-27
Beskrivning:
Upphandlingsprotokoll Samordnad upphandling av bibliotekssystem ref.nr 2017-120
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:46
Tillhör:
KFN/2017-10-19
Punktrubrik:
Sekretessbelagd
Dokumenttyp:
Protokoll
Sekretessgrund:
Ingen