Dokument: KF/2017-09-25 § 299 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften "tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter"

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 299 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften "tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter"
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:266
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften "tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter"
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen