Dokument: KF/2017-09-25 §306 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 §306 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:194
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen