Dokument: BND2015_2931 Samråd Tomteboda vid Solnavägen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-19
Beskrivning:
BND2015_2931 Samråd Tomteboda vid Solnavägen
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2931
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Tomteboda m.fl. vid Solnavägen
Dokumenttyp:
Samrådsredogörelse
Sekretessgrund:
Ingen