Dokument: KF/2017-09-25 § 298 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 298 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:265
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen