Dokument: BUN/2016-12-14 § 113 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2016-12-21
Beskrivning:
BUN/2016-12-14 § 113 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:25
Tillhör:
KS/2017-02-20
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
167 kB
Sekretessgrund:
Ingen