Dokument: KF/2017-09-25 §297 Svar på Interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om lägesrapport för papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 §297 Svar på Interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om lägesrapport för papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:260
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar på Interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om lägesrapport för papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen