Dokument: KF/2017-09-25 § 304 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 304 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:35
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen