Dokument: KF/2017-09-25 § 296 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående bomkörning

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 296 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående bomkörning
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:258
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående bomkörning
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen